TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

Z oblasti tepelného zpracování výkovků, oceli a hutního materiálu provádíme nejrůznější typy žíhání a zušlechťování ocelí uhlíkových, legovaných, nástrojových, atd.

ŽÍHÁNÍ

Z pohledu jednotlivých druhů žíhání provádíme nejčastěji především normalizační žíhání, žíhání na měkko, isotermické žíhání, žíhání na ferit-perlit, žíhání na snížení pnutí, případně další druhy žíhání dle přání zákazníka. Samotný proces žíhání oceli pak realizujeme pomocí dvou instalovaných technologií a to žíháním ve vozových pecích a žíháním v průběžné žíhací peci. Maximální rozměry žíhaného materiálu jsou dány rozměry pracovního prostoru pecí. Všechny pece jsou řízeny moderním počítačovým systém pomocí něhož jsme schopni ke každé dávce tepelného zpracování dodat zákazníkovi teplotní křivku žíhání.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE VOZOVÝCH PECÍ

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE PRŮBĚŽNÉ PECE

ZUŠLECHTOVÁNÍ (KALENÍ A POPOUŠTĚNÍ)

V současné době využíváme pro tento druh tepelného zpracování dvě kalírny.

KALÍRNA I.

První kalící linka je určena pro všechny druhy ocelí, přičemž regulace teplotního režimu zpracování oceli je řízena v automatickém procesu.

Komorová elektrická pec AICHELIN

KALÍRNA II.

Stěžejním zařízením druhé kalící linky jsou dvě poklopové kalící pece s kapacitou 2×20 000 kg. Tato kalírna je určena pro oceli, u nichž je jako chladící médium využívána voda.

Dvě poklopové plynové pece

Max. rozměry zpracovaného materiálu

GALERIE

VÝROBA

Výrobní možnosti kovárny TRIANGOLO jsou dány používanými technologiemi. Z tohoto pohledu nabízíme zápustkové výkovky, rozválcované kruhy, kované hřídele a volné výkovky. Provádíme také tepelné zpracování oceli a hutního materiálu, obrábění a ultrazvukové zkoušky.