V naší společnosti pracuje více než 100 vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří se denně podílí na výrobě kvalitních a našimi zákazníky dlouhodobě oceňovaných výrobků určených pro sofistikované technologie a nejrůznější projekty rozmístěné téměř po celém světě. Náš výrobní areál se rozprostírá na ploše s rozlohou větší než 30 000 m2. Naše výrobní zařízení a výrobní technologie snesou srovnání s tou nejvyšší světovou úrovní v našem oboru. Více než 70% naší produkce je odebíráno zákazníky v rámci Evropské unie na základě standardů obvyklých pro tento region.

Naše produktové portfolio je možné rozdělit na dvě základní části. Jsou to dodávky výkovů pro strojírenský průmysl (výrobci stavební techniky, energetických zařízení, výrobních strojů, ložisek, apod.) a dodávky výkovů pro kolejovou dopravu (obruče pro tramvaje, vlaky a metro, přítlačné kroužky, nápravy, atd.).

Z pohledu použité technologie vyrábíme zápustkové výkovky rotačních tvarů (kruhy, příruby, apod.), volné výkovky (lišty, hřídele, kruhy, kotouče, děrované kotouče, ojnice, táhla, vřetena, kostky, atd.), ale v současné době především bezešvé rozválcované kruhy (hladké kruhy, tvarové kruhy, příruby, atd.). Společnost TRIANGOLO spol. s r.o. disponuje kompletním výrobním řetězcem, tzn. že na základě požadavku a dokumentace zákaznáka zajistíme realizaci požadovaného produktu od dodávky a přípravy materiálu až po

tepelné zpracování, obrobení a kontrolu v rámci vlastních výrobních kapacit

Od roku 1998 je naše firma pravidelně certifikována dle ISO norem a vlastní certifikát jakosti TÜV Management Service.

Další významný milník rozvoje naší společnosti se nachází v roce 2017, kdy jsme se stali součástí investiční skupiny ANACOT CAPITAL. Tento významný krok nám přinesl prostor pro rozšíření našeho výrobního a dodavatelského potenciálu díky využití synergických efektů v rámci celé skupiny. Nejvýznamnějším přínosem je však nastartování nové éry rozvoje celé firmy a to jak v oblasti obchodu a výroby, tak i v oblasti lidských zdrojů, inovací či modernizace strojního parku a budov.

HISTORIE

Historie kovárny sahá do roku 1955, kdy byla postavena a uvedena do provozu jako součást národního podniku ZPS Hulín. V této době sloužila především pro výrobu volných výkovů pro oblast strojírenské a vojenské výroby.

1955

výstavba kovárny – součást podniku ZPS Hulín

1994

Privatizace kovárny a vznik spol. Triangolo spol. s r.o.

2008

Výstavba nové kalírny

2017

Začlenění do skupiny ANACOT CAPITAL

2019

Získání ceny CZECH STABILITY AWARD

1969

změna společnosti na TOS Hulín

1998

Certifikace společnosti dle ISO

2010

Instalace radiálně-axiálního rozválcovacího stroje typu RAW 100/125

2019

Zahájení projektu komplexní obnovy a modernizace strojního parku

REFERENCE

Ročně vyrobíme

0

obručí

Zpracujeme

0

tun oceli

Máme

0 let

zkušeností

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY

ZOBRAZIT VÍCE

INOVACE

Triangolo s.r.o. je průmyslová kovárna, která je zaměřena na zakázkovou výrobu malých a středně velkých výrobních sérií výkovků.

Z materiálů zpracováváme oceli všech jakostí a to dle jakýchkoliv norem na základě požadavků zákazníka.

V posledních letech se výzkum a vývoj zaměřil zejména na rozvoj technologie válcování tvarových kroužků, především polotovarů kol pro kolejová vozidla. Výsledkem je skutečnost, že společnost je již certifikována jako schválený dodavatel tramvajových kol, vlakových obručí a náprav pro České dráhy a další společnosti působící nejen na českém, ale také na světovém trhu. V souvislosti s tímto byla v minulých letech zahájena sériová výroba tvarových obručí od průměru 450 mm do průměru 1200 mm.

U těchto typů výkovků je samozřejmostí zajištění tepelného zpracování, 100% kontroly rozměrů a mechanických vlastností a ultrazvukových zkoušek, vše dle norem UIC, popř.  jiných norem a TDP v souladu s požadavky odběratelů.

 

VÝVOJ TECHNOLOGIE VÁLCOVÁNÍ TVAROVÝCH KROUŽKŮ VELKÝCH ROZMĚRU A SLOŽITÝCH TVARŮ​

Společnost TRIANGOLO spol. s r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024392 „Vývoj technologie válcování tvarových kroužků velkých rozměru a složitých tvarů“.

Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových technologií prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Předložený projekt se orientuje na oblast vývoje inovativní výrobní technologie válcování tvarových kruhů.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

ZAVEDENÍ A VYUŽITÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU S VAZBOU NA RŮST KVALITY A KONKURENCESCHOPNOSTI V KOVÁRENSTVÍ

Číslo projektu: 222222-2223-122-03-018

Program: Rozvoj informačních a komunikačních technologií

Ukončení projektu: 2003

V rámci tohoto projektu jsme ve společnosti implementovali nový informační systém NORIS. Tento systém pokrývá činnost všech útvarů společnosti z čehož plyne mnoho výhod:

  • snadná dostupnost potřebných informací
  • efektivnější vkládání dat
  • rozšíření možností analýz výroby a ekonomiky
  • jednodušší, přehlednější a především okamžitá tvorba potřebných analýz
  • rychlejší odezva na poptávky
  • rychlejší zpracování objednávek a případných změn dle přání zákazníka
  • sledování aktuálního stavu zakázek v součinnosti s okamžitým odváděním operací
  • zlepšení řízení výroby

 

Jak je patrné z uvedených skutečností, považujeme implementaci informačního systému do našeho podniku za úspěšné.

REALIZACE ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ VE SPOLEČNOSTI TRIANGOLO SPOL. S R.O.

Společnost TRIANGOLO spol. s r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016084 „Realizace úsporných opatření ve společnosti TRIANGOLO spol. s r.o.“. Předmětem projektu je realizace souboru opatření, které povedou ke snížení energetické náročnosti kovárny společnosti TRIANGOLO spol. s r.o. Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

REALIZACE ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ VE SPOLEČNOSTI TRIANGOLO SPOL. S R.O., ETAPA II.

Společnost TRIANGOLO spol. s r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017581 „Realizace úsporných opatření ve společnosti TRIANGOLO spol. s r.o., etapa II.“. Projekt je zaměřen na realizaci další fáze souboru opatření, které povedou ke snížení energetické náročnosti kovárny společnosti TRIANGOLO spol. s r.o. zabývající se jak zakázkovou výrobou výkovků, tak i výrobou malých a středních sérií. Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

WHISTLEBLOWING

Vnitřní předpis o ochraně oznamovatele.

MATERIAL MANUFACTURE CERTIFICATE

Certifikovaný systém zabezpečování jakosti.