O Triangolu

Společnost TRIANGOLO spol. s.r.o. je stabilní a kontinuálně se rozvíjející průmyslová kovárna se sídlem v Hulíně. Je zaměřena na zakázkovou výrobu a výrobu malých a středně velkých výrobních sérií výkovů. Disponuje bohatými zkušenostmi, referencemi a know-how, které jí umožňují ve svých výrobních provozech zpracovávat ocel nejrůznější jakostí s širokým uplatněním v mnoha průmyslových segmentech.

Triangolo Logo

V naší společnosti pracuje více než 100 vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří se denně podílí na výrobě kvalitních a našimi zákazníky dlouhodobě oceňovaných výrobků určených pro sofistikované technologie a nejrůznější projekty rozmístěné téměř po celém světě. Náš výrobní areál se rozprostírá na ploše s rozlohou větší než 30 000 m2. Naše výrobní zařízení a výrobní technologie snesou srovnání s tou nejvyšší světovou úrovní v našem oboru. Více než 70% naší produkce je odebíráno zákazníky v rámci Evropské unie na základě standardů obvyklých pro tento region.

Naše produktové portfolio je možné rozdělit na dvě základní části. Jsou to dodávky výkovů pro strojírenský průmysl (výrobci stavební techniky, energetických zařízení, výrobních strojů, ložisek, apod.) a dodávky výkovů pro kolejovou dopravu (obruče pro tramvaje, vlaky a metro, přítlačné kroužky, nápravy, atd.).

Z pohledu použité technologie vyrábíme zápustkové výkovky rotačních tvarů (kruhy, příruby, apod.), volné výkovky (lišty, hřídele, kruhy, kotouče, děrované kotouče, ojnice, táhla, vřetena, kostky, atd.), ale v současné době především bezšvé rozválcované kruhy (hladké kruhy, tvarové kruhy, příruby, atd.). Společnost TRIANGOLO spol. s.r.o. disponuje kompletním výrobním řetězcem, tzn. že na základě požadavku a dokumentace zákaznáka zajistíme realizaci požadovaného produktu od dodávky a přípravy materiálu až po

tepelné zpracování, obrobení a kontrolu v rámci vlastních výrobních kapacit

Od roku 1998 je naše firma pravidelně certifikována dle ISO norem a vlastní certifikát jakosti TÜV Management Service.

Další významný milník rozvoje naší společnosti se nachází v roce 2017, kdy jsme se stali součástí investiční skupiny ANACOT CAPITAL. Tento významný krok nám přinesl prostor pro rozšíření našeho výrobního a dodavatelského potenciálu díky využití synergických efektů v rámci celé skupiny. Nejvýznamnějším dopadem je však nastartování nové éry rozvoje celé firmy a to jak v oblasti obchodu a výroby, tak i v oblasti lidských zdrojů, inovací či modernizace strojního parku a budov.

Historie

Historie kovárny sahá do roku 1955, kdy byla postavena a uvedena do provozu jako součást národního podniku ZPS Hulín. V této době sloužila především pro výrobu volných výkovů pro oblast strojírenské a vojenské výroby.

1955

výstavba kovárny – součást podniku ZPS Hulín

1969

změna společnosti na TOS Hulín

1994

Privatizace kovárny a vznik spol. Triangolo spol. s r.o.

1998

Certifikace společnosti dle ISO

2008

Výstavba nové kalírny

2010

Instalace radiálně-axiálního rozválcovacího stroje typu RAW 100/125

2017

Začlenění do skupiny ANACOT CAPITAL

2019

Zahájení projektu komplexní obnovy a modernizace strojního parku

2019

Získání ceny CZECH STABILITY AWARD

Reference

Ročně vyrobíme 0 obručí
Zpracujeme 0 tun oceli
Máme 0 let zkušeností

Získané certifikáty

Certifikát 1 Certifikát 1
Certifikát 2 Certifikát 2
Certifikát 3 Certifikát 3
Certifikát 4 Certifikát 4
Certifikát 5 Certifikát 5

Inovace

Triangolo s.r.o. je průmyslová kovárna, která je zaměřena na zakázkovou výrobu malých a středně velkých výrobních sérií výkovků.

Z materiálů zpracováváme oceli všech jakostí a to dle jakýchkoliv norem na základě požadavků zákazníka.

Zavedení a využití informačního systému s vazbou na růst kvality a konkurenceschopnosti v kovárenství

EU
Číslo projektu: 222222-2223-122-03-018 Program: Rozvoj informačních a komunikačních technologií Ukončení projektu: 2003

V rámci tohoto projektu jsme ve společnosti implementovali nový informační systém NORIS. Tento systém pokrývá činnost všech útvarů společnosti z čehož plyne mnoho výhod:

  • snadná dostupnost potřebných informací
  • efektivnější vkládání dat
  • rozšíření možností analýz výroby a ekonomiky
  • jednodušší, přehlednější a především okamžitá tvorba potřebných analýz
  • rychlejší odezva na poptávky
  • rychlejší zpracování objednávek a případných změn dle přání zákazníka
  • sledování aktuálního stavu zakázek v součinnosti s okamžitým odváděním operací
  • zlepšení řízení výroby

Jak je patrné z uvedených skutečností, považujeme implementaci informačního systému do našeho podniku za úspěšné.

Zavedení a využití informačního systému s vazbou na růst kvality a konkurenceschopnosti v kovárenství

Technologie výroby ložiskových kroužků o průměru 1-2m rozválcováním

Linka pro výrobu radiálně axiálních rozvalků s průmerem do 2m