Česky Deutsch English

Ultrazvukové zkoušky výkovků a hutních materiálů

Ultrazvukové zkoušky jsou nedestruktivní zkoušky, to znamená že nedochází k žádnému poškození nebo deformaci zkoušeného materiálu nebo výkovku. Pomocí ultrazvukové kontroly lze zjišťovat vnitřní vady výkovků, hutních materiálů, svárů atd, přičemž vnitřními vadami chápeme různé trhliny, nehomogenity či jiné skryté vady uvnitř materiálu. Ultrazvuková zkouška nám dá celkem přesné informace o poloze a velikosti případné vnitřní vady.

Tato nedestruktivní kontrola materiálu ultrazvukem je v naší firmě prováděna certifikovanými odbornými pracovníky pomocí moderního přenosného přístroje Krautkrämer USM 25, který je vybaven 2 Mhz a 4 Mhz sondami Krautkrämer. Používáme sondy přímé, dvojité i úhlové, které umožňují zkontrolovat jakýkoliv výkovek. Samozřejmostí je následné vystavení protokolu o provedené zkoušce v požadovaném jazyku. Ultrazvukový přístroj podléhá pravidelné kalibraci a certifikovanému seřízení dle doporučení výrobce.

Ultrazvukové zkoušky provádíme v souladu s normami ČSN, EN, ISO, DIN, SEP, SEL, ASME dle požadavku zákazníka, popř. podle technologických postupů či specifických požadavků předložených zákazníkem.


2009 Copyright © TRIANGOLO spol. s r.o.