Česky Deutsch English

Tepelné zpracování oceli

Z oblasti tepelného zpracování výkovků, oceli a hutního materiálu provádíme žíhání a zušlechťování všech jakostí a druhů oceli - ocel uhlíková, ocel legovaná, ocel nástrojová atd.

Žíhání

Z pohledu jednotlivých druhů žíhání provádíme nejčastěji především tyto:

  • normalizační žíhání
  • žíhání na měkko
  • isotermické žíhání
  • žíhání na ferit-perlit
  • žíhání na snížení pnutí
  • případně další druhy žíhání dle přání zákazníka

Samotný proces žíhání oceli pak realizujeme pomocí dvou instalovaných technologií

  • žíhání ve vozových pecích
  • žíhání v průběžné žíhací peci
Základní technické údaje vozových pecí
Pracovní prostor
délka 4 500 mm
šířka 3 300 mm
výška 2 771 mm
max. hmotnost vsázky 20 t
Základní technické údaje průběžné žíhací pece
Pracovní prostor
délka 23 000 mm
šířka 1 000 mm

Maximální rozměry žíhaného materiálu jsou dány rozměry pracovního prostoru pecí. Všechny pece jsou řízeny moderním počítačovým systém pomocí něhož jsme schopni ke každé dávce tepelného zpracování dodat zákazníkovi teplotní křivku žíhání.

Zušlechťování (kalení a popouštění)

V současné době využíváme pro tento druh tepelného zpracování dvě kalírny.

Kalírna I.

První kalící linka je určena pro všechny druhy ocelí, přičemž regulace teplotního režimu zpracování oceli je řízena v automatickém procesu.
Základní technické údaje zařízení:

Komorová elektrická pec AICHELIN
kapacita pece (nosnost) 500 kg
max. teplota 1180°C
max. rozměry zpracovaného materiálu
délka 1 600 mm
šířka 945 mm
výška 740 mm
max. hmotnost 500 kg
chladící médium olej, voda

Kalírna II.

V roce 2008 byla postavena a uvedena do provozu nová kalírna jejímž stěžejním zařízením je poklopová kalící pec. Tato druhá kalírna je určena pro oceli, u nichž je jako chladící médium využívána voda.

Základní technické údaje zařízení:

Poklopová plynová pec
kapacita pece (nosnost) 20 000 kg
max. teplota 1 000 °C
max. rozměry zpracovaného materiálu
délka 2 500 mm
šířka 2 500 mm
výška 2 500 mm
max. hmotnost 5 000 kg
chladící médium voda

2009 Copyright © TRIANGOLO spol. s r.o.