Česky Deutsch English

Zrealizované projekty z fondů EU
pro regionální rozvoj ve spolupráci s MPO

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zavedení a využití informačního systému s vazbou na růst kvality
a konkurenceschopnosti v kovárenství

Program: Rozvoj informačních a komunikačních technologií

Implementace nového informačního systém NORIS, který pokrývá činnost všech útvarů společnosti z čehož plyne mnoho ekonomických, analytických a řídících výhod.

Technologie výroby ložiskových kroužků o průměru 1- 2 m rozválcováním

Program: Impuls

Výzkum a především vývoj technologie výroby velkorozměrových kroužků rozválcováním. Byly popsány základní mechanismy a postupy technologie rozválcování takto velkých kroužků a další faktory mající vliv na tuto technologii.

Technologie tepelného zpracování

Program: Rozvoj

Byly instalovány dvě nové technologie tepelného zpracování - technologie průběžného žíhání a technologie zušlechťování v poklopové peci. Sledována byla pružnější reakce na požadavky zákazníků a snížení ceny za takto zpracované výkovky.

Linka pro výrobu radiálně axiálních rozvalků s průměrem do 2m

Program: Inovace

V rámci projektu bude instalována a laděna nová linka pro výrobu rozválcovaných kroužků s průměrem do 2 m. Součástí technologie budou dvě ohřívací komorové pece a manipulátory pro přesun polotovarů a hotových kroužků.


2009 Copyright © TRIANGOLO spol. s r.o.