Česky Deutsch English

Linka pro výrobu radiálně axiálních rozvalků s průměrem do 2m

Zrealizovaný projekt z fondů EU pro regionální rozvoj ve spolupráci s MPO

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Program: Inovace
Ukončení projektu: 2010

V současné době probíhá realizace projektu, v rámci něhož bude instalována nová linka pro výrobu rozválcovaných kroužků s průměrem do 2 m.

Srdcem této linky bude moderní axiálně radiální rozválcovaní stroj RAW 100(125) / 100(125) - 2000 / 400 od firmy SMS Meer GmbH. Dále budou zakoupeny dvě ohřívací komorové pece a v neposlední řadě budou zprovozněny manipulátory pro přesun polotovarů a hotových kroužků.

Instalací všech těchto zařízení vybudujeme moderní a efektivní linku pro výrobu válcovaných bezešvých kroužků a to jak hladkých tak i tvarových.

Jak dokládají reakce našich zákazníků, je o tyto produkty v současnosti velký zájem. Kroužky válcované pomocí radiálně axiálních strojů přináší zákazníkovi mnoho výhod:

  • vysoká přesnost
  • minimální přídavky
  • vynikají geometrie

Všechny tyto vlastnosti totiž znamenají minimalizaci nákladů na další opracování a co je také důležité - minimalizaci časů potřebných na zpracování.


2009 Copyright © TRIANGOLO spol. s r.o.