Česky Deutsch English

Technologie výroby ložiskových kroužků
o průměru 1- 2 m rozválcováním

Zrealizovaný projekt z fondů EU pro regionální rozvoj ve spolupráci s MPO

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Program: Impuls
Ukončení projektu: 2005
Řešení bylo realizováno za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Hlavním cílem tohoto projektu byl výzkum a především vývoj technologie výroby velkorozměrových kroužků rozválcováním. V rámci tohoto projektu jsme využívali především stávající stroje - stěžejním zařízením byl rozválcovaní stroj BLUGpředkovací lisy CKV 630 a CZK 1800.

Řešení tohoto projektu bylo rozloženo do dvou let během nichž byly popsány základní mechanismy a postupy technologie rozválcování takto velkých kroužků, dále byly provedeny potřebné modifikace řídícího systému a úpravy geometrie rozválcovačky a v neposlední řadě byl proveden i výzkum vlivu kovacích teplot na samotný průběh válcování.

Tento projekt byl po všech stránkách úspěšný. Po jeho dokončení jsme byly schopni zahájit výrobu rozválcovaných kroužků s průměrem nad 1 m.

Nicméně tímto nebyl ukončen samotný vývoj technologie rozválcování v naší firmě. Jednak na základě vlastní potřeby rozšířit naše výrobní možnosti a zkrátit výrobní časy a jednak i na základě doporučení oponentní rady jsme v následujících dvou letech pokračovali na vývoji této technologie dále. Výsledným efektem byla schopnost válcovat kroužky s menší sílou stěny a s vyšší výškou než dříve.

Vzhledem k realizovanému výzkumu a vývoji máme v současné době snad největší znalosti a zkušenosti s válcováním takto velkých kroužků v ČR. A protože i nadále klademe velký důraz na zdokonalování používaných technologií, přistoupili jsme k návaznému projektu Linka pro výrobu radiálně axiálních rozvalků s průměrem do 2 m, který bude dokončen v roce 2010.


2009 Copyright © TRIANGOLO spol. s r.o.