Česky Deutsch English

Zavedení a využití informačního systému
s vazbou na růst kvality a konkurenceschopnosti v kovárenství

Zrealizovaný projekt z fondů EU pro regionální rozvoj ve spolupráci s MPO

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Č. projektu: 222222-2223-122-03-018
Program: Rozvoj informačních a komunikačních technologií
Ukončení projektu: 2003

V rámci tohoto projektu jsme ve společnosti implementovali nový informační systém NORIS. Tento systém pokrývá činnost všech útvarů společnosti z čehož plyne mnoho výhod:

  • snadná dostupnost potřebných informací
  • efektivnější vkládání dat
  • rozšíření možností analýz výroby a ekonomiky
  • jednodušší, přehlednější a především okamžitá tvorba potřebných analýz
  • rychlejší odezva na poptávky
  • rychlejší zpracování objednávek a případných změn dle přání zákazníka
  • sledování aktuálního stavu zakázek v součinnosti s okamžitým odváděním operací
  • zlepšení řízení výroby

Jak je patrné z uvedených skutečností, považujeme implementaci informačního systému do našeho podniku za úspěšné.


2009 Copyright © TRIANGOLO spol. s r.o.