Česky Deutsch English

Používaný materiál kovárny

Kovárna TRIANGOLO spol. s r.o. používá pro výrobu svých výkovků široký sortiment jakostí oceli vstupních materiálů. V této oblasti je hlavní prioritou požadavek zákazníka a společnost je připravena v maximální míře a dle svých možností zajistit vstupní polotovary nejen podle běžně používaných norem (např. ČSN, EN, DIN, ISO apod.) ale i dle jednotlivých specifikací a požadavků na úpravu chemického složení jednotlivých zákazníků. Ocel je zajišťována v maximální míře přímo od výrobců, což nám umožňuje rychlou a přímou zpětnou vazbu.

Základními skupinami materiálů jsou:

  • oceli konstrukční
  • oceli uhlíkové
  • oceli určené pro výrobu ložisek
  • oceli legované
  • oceli nástrojové

Úzkou spoluprací s dodavateli oceli se snažíme stále zvyšovat kvalitu výkovků a v krátkém časovém intervalu řešit problémy a otázky týkající se kvality, chemického složení a ceny vstupních materiálů a oceli.

V této souvislosti můžeme zmínit, že naše společnost se úspěšně podílela na vývoji specifických jakostí materiálu pro potřeby výrobců ložisek.


2009 Copyright © TRIANGOLO spol. s r.o.