Česky Deutsch English

O společnosti

Společnost TRIANGOLO spol. s r.o. je členem koncernu, jehož členy jsou společnosti ANACOT CAPITAL a.s. (IČ: 268 40 529), V-NASS, a.s. (IČ: 253 66 599), Norasota a.s. (IČ: 294 46 848), ELFE, s.r.o. (IČ: 479 73 293), NEW ELFE, s.r.o. (IČ: 047 64 978) a TRIANGOLO INVEST s.r.o. (IČ: 058 20 383).

 

Kovárna byla vystavěna a uvedena do provozu v roce 1955 jako součást národního podniku ZPS Hulín. V této době sloužila především pro výrobu volných výkovků v oblasti strojírenské a vojenské výroby.

V roce 1969 se kovárna stala součástí samostatného národního podniku TOS Hulín a v roce 1994 byla zprivatizována společností TRIANGOLO spol. s r.o.

V současné době je kovárna rozložena na ploše 30 000 m2, z čehož provozy zabírají 7 000 m2 a sklady 2 800 m2.

Základní skupinu výroby tvoří výkovky pro strojírenství - hřídele, lišty, vřetena, disky plné a disky děrované a výroba bezešvých kruhů. Dle používaných technologií vyrábíme zápustkové výkovky rotačních tvarů, volné výkovky a bezešvé rozválcované kruhy.

Mimo výrobu samotných výkovků zajišťujeme

  • žíhání
  • zušlechťování
  • hrubování
  • UZ zkoušky

TRIANGOLO spol. s r.o. je společností, která klade velký důraz na neustálý rozvoj. To je patrné především z realizovaných investic posledních dvou let - výstavba nové hrubovny, výstavba nové kalírny s kapacitou pece 20 t, zprovoznění nové technologie průběžného žíhání.

V rámci rozvoje technologie rozválcování byl v roce 2010 uveden do provozu nový radiálně-axiální rozválcovaní stroj typu RAW 100/125 od společnosti SMS Meer, který rozšíříl naše možnosti výroby rozválcovaných kruhů - jsme schopni válcovat kruhy s průměrem až 2500 mm, výšky 400 mm a hmotnosti do 1 000 kg.

Úspěšnost společnosti a její finanční zdraví dokládá i skutečnost, že některé zmíněné projekty byly realizovány s pomocí dotací z operačních programů Evropské Unie ve spolupráci s MPO.

Od roku 1998 je firma pravidelně certifikována dle ISO norem a vlastní certifikát jakosti TÜV Management Service.


2009 Copyright © TRIANGOLO spol. s r.o.