Kontrola kvality - Výroba | Triangolo

Společnost TRIANGOLO spol. s r.o. je stabilní a kontinuálně se rozvíjející průmyslová kovárna se sídlem v Hulíně. Je zaměřena na zakázkovou výrobu a výrobu malých a středně velkých výrobních sérií výkovů. Disponuje bohatými zkušenostmi, referencemi a know-how, které jí umožňují ve svých výrobních provozech zpracovávat ocel nejrůznější jakostí s širokým uplatněním v mnoha průmyslových segmentech.

Kontrola kvality

V rámci výstupní kontroly provádíme jak rozměrovou kontrolu nebo kontrolu tvrdosti, tak například i ultrazvukové zkoušky v souladu s normami ČSN, EN, ISO, DIN, SEP, SEL, apod. dle požadavku zákazníka. Od roku 1998 je firma pravidelně certifikována dle ISO norem a vlastní certifikát jakosti TÜV Management Service a od roku 2017 naše společnost vlastní také certifikát technické způsobilosti pro dodávky pro ČD, a.s.


Statické (zkouška tahem)
Dynamické (zkouška rázem v ohybu)
Zkoušky tvrdosti (Brinell)


Zkoušky makrostruktury (Baumannův otisk)
Zkoušky mikrostruktury (velikost zrna,
mikročistota, vyhodnocení karbidických fází)


Vnitřní vady (ultrazvuková kontrola)
Povrchové vady (kapilární zkouška, magnetická zkouška)
spektrometrická zkouškaNa základě požadavků zákazníka zajišťujeme i další typy zkoušek v certifikovaných zkušebních laboratořích.

Výroba

Výrobní možnosti kovárny TRIANGOLO jsou dány používanými technologiemi. Z tohoto pohledu nabízíme zápustkové výkovky, rozválcované kruhy, kované hřídele a volné výkovky. Provádíme také tepelné zpracování oceli a hutního materiálu, obrábění a ultrazvukové zkoušky.