Zkoušky materiálů - Výroba | Triangolo

Společnost TRIANGOLO spol. s.r.o. je stabilní a kontinuálně se rozvíjející průmyslová kovárna se sídlem v Hulíně. Je zaměřena na zakázkovou výrobu a výrobu malých a středně velkých výrobních sérií výkovů. Disponuje bohatými zkušenostmi, referencemi a know-how, které jí umožňují ve svých výrobních provozech zpracovávat ocel nejrůznější jakostí s širokým uplatněním v mnoha průmyslových segmentech.

Zkoušky materiálů

V rámci výstupní kontroly provádíme jak rozměrovou kontrolu nebo kontrolu tvrdosti, tak například i ultrazvukové zkoušky v souladu s normami ČSN, EN, ISO, DIN, SEP, SEL, apod. dle požadavku zákazníka. Od roku 1998 je firma pravidelně certifikována dle ISO norem a vlastní certifikát jakosti TÜV Management Service a od roku 2017 naše společnost vlastní také certifikát technické způsobilosti pro dodávky pro ČD, a.s.


Statické (zkouška tahem)
Dymické (zkouška rázem v ohybu)
Zkoušky tvrdosti (Brinell)


Zkoušky makrostruktury (Baumannův otisk)
Zkoušky mikrostruktury (velikost zrna,
mikročistota, vyhodnocení karbidických fází)


Vnitřní vady (ultrazvuková kontrola)
Povrchové vady (kapilární zkouška, magnetická zkouška)
Defektoskopickou ultrazvukovou zkouškou jsme schopni zjišťovat vnitřní vady jako jsou nekovové vměstky, porozita, vnitřní trhliny, kovářský kříž, staženiny a jiné nehomogenity. Každý pracovník, který provádí ultrazvukové zkoušky splňuje kvalifikační požadavky dle EN ISO 9712:2012 a je držitelem certifikátu vydaného TÜV NORD Czech. Ultrazvukové zkoušky provádíme ultrazvukovými přístroji USM GO, USM GO + a USM 25 Krautkramer vybavené příslušenstvím v podobě přímých, duálních a úhlových 2 MHz a 4 MHz sond. Výsledek ultrazvukových zkoušek je zaznamenán v „Protokolu UZ zkoušky“ v českém, německém a anglickém jazyce. Ultrazvukové zkoušky provádíme v souladu s normami ČSN, EN, SEP, dle požadavku zákazníka, popř. podle technologických postupů či specifických požadavků předložených zákazníkem. Na základě požadavků zákazníka zajišťujeme i další typy zkoušek v certifikovaných zkušebních laboratořích.

Výroba

Výrobní možnosti kovárny TRIANGOLO jsou dány používanými technologiemi. Z tohoto pohledu nabízíme zápustkové výkovky, rozválcované kruhy, kované hřídele a volné výkovky. Provádíme také tepelné zpracování oceli a hutního materiálu, obrábění a ultrazvukové zkoušky.