Obrábění - Výroba | Triangolo

Společnost TRIANGOLO spol. s.r.o. je stabilní a kontinuálně se rozvíjející průmyslová kovárna se sídlem v Hulíně. Je zaměřena na zakázkovou výrobu a výrobu malých a středně velkých výrobních sérií výkovů. Disponuje bohatými zkušenostmi, referencemi a know-how, které jí umožňují ve svých výrobních provozech zpracovávat ocel nejrůznější jakostí s širokým uplatněním v mnoha průmyslových segmentech.

Obrábění

Na základě požadavků našich zákazníků zajišťujeme i obrábění vyrobených výkovků jako poslední fázi zpracování oceli v naší výrobě.

Na základě požadavků našich zákazníků zajišťujeme i obrábění vyrobených výkovků jako poslední fázi zpracování oceli v naší výrobě. Výkovky zpracováváme obráběním buď vlastní výrobní kapacitou, nebo tyto práce zadáváme ověřeným a schváleným dodavatelům. V roce 2008 jsme uvedli do provozu novou halu na obrábění kovů v níž jsou umístěny klasické soustruhy a frézky. U menších výkovků zajišťujeme jejich tryskání pomocí vlastních výrobních zařízení. V současné době nabízíme jak hrubování, tak i obrábění výkovků a ocelových polotovarů na finální rozměry. Tyto dokončovací operace provádíme jak u kroužků a disků, tak u podélných výkovků - hřídelí, náprav atd. Kvalita obrábění zpracovávaných dílů je zajištěna důslednou kontrolou pracovníky výstupní kontroly naší společnosti. Na požádání jsme schopni zajistit i měření pomocí 3D přístrojů.
Max. vnější průměr kruhu 2500 mm
Min. vnitřní průměr kruhu 300 mm
Max. síla stěny kruhu 150 mm
Min. výška rozděleného kruhu 30 mm
Max. hmotnost děleného kusu 1300 kg

Výroba

Výrobní možnosti kovárny TRIANGOLO jsou dány používanými technologiemi. Z tohoto pohledu nabízíme zápustkové výkovky, rozválcované kruhy, kované hřídele a volné výkovky. Provádíme také tepelné zpracování oceli a hutního materiálu, obrábění a ultrazvukové zkoušky.